Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Perfetti Van Melle

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ondernemen met respect voor mens en milieu is onderdeel van de cultuur van Perfetti Van Melle. We willen consumenten laten genieten van onze zoetwaren, mét een focus op duurzame ontwikkeling en het nemen van onze verantwoordelijkheid.

Vanaf inkoop tot en met de verkoop schenken we aandacht aan people, planet en profit. De energie en betrokkenheid van onze medewerkers zijn hierbij een sleutelfactor. Daarom stimuleren we hun eigen initiatieven en helpen we ze hun talenten en kennis te gebruiken en ontwikkelen.

Het MVO-beleid van Perfetti Van Melle Benelux is opgebouwd volgens vier pijlers: Verantwoorde Handel, Milieu & Leefomgeving, Medewerker & Maatschappij, Gezondheid & Kwaliteit.

PDF versie

Er is ook een PDF versie van ons MVO-verslag beschikbaar, hier te downloaden:

MVO 2015

Verantwoorde handel

Bij Perfetti Van Melle kopen we dagelijks grondstoffen in van over de hele wereld; verantwoord handelen is daarbij vanzelfsprekend voor ons. We vinden het belangrijk dat goede werkomstandigheden en ethisch handelen gewaarborgd worden in de gehele productieketen. Door met leveranciers een structurele dialoog op te bouwen, maken we kwesties zoals arbeids- en milieuomstandigheden in de keten bespreekbaar en komen we tot concrete verbeteringen.

meer informatie

Milieu & leefomgeving

Perfetti Van Melle Benelux ziet de noodzaak en urgentie om haar resterende milieubelasting verder te reduceren. We willen concurrerende productielocaties creëren en behouden, die ook op lange termijn bestaansrecht hebben. Daarom toetsen we onze investeringen op hun mogelijke impact op het milieu en onze leefomgeving. De wet- en regelgeving zijn het vertrekpunt in ons streven naar duurzaamheid.

meer informatie

Medewerker en maatschappij

De passie en betrokkenheid van al onze 799 medewerkers bepalen het succes van Perfetti Van Melle. Wij hebben de ambitie om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij lokale (MVO-) activiteiten in en om de vestigingen. Waar we kunnen, betrekken we hier ook graag de maatschappij bij.

We creëren een omgeving waarin onze mensen zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om ontwikkeling of levensstijl, we stimuleren alle medewerkers om fysiek en mentaal in beweging te blijven. Hoe vitaler de mensen, hoe lager het verzuim en de uitstroom.

meer informatie

Gezondheid en kwaliteit

Perfetti Van Melle heeft continue verbetering van producten hoog op de agenda staan waarbij suikervrij en natuurlijke ingrediënten belangrijke aspecten zijn. Efficiënt gebruik van verpakkingsmaterialen en verantwoord omgaan met reclame, zeker richting jongeren, zijn ook belangrijke onderwerpen.

meer informatie